Odborné akce


2nd Global Conference on Myositis

cutting-edge research in all areas of myositis, with a focus on trainees and young investigators

5.5.2017 - 8.5.2017 - Potomac, Maryland

Webové stránky: www.gcom-int.com


XIV. seminář mladých revmatologů

Osteoartróza – současné možnosti léčby; Osteoporóza – etiopatogeneze, vyšetření; Význam rehabilitace; Mimokloubní revmatizmus; Základní RTG a histopatologické nálezy; Perioperační příprava pacientů; Vaskulitidy formou kazuistik; Praktická ukázka: osteoporóza – interpretace, léčba; vyšetření pohybového aparátu; Biologika u systémových onemocnění pojiva; Akutní stavy v revmatologii

11.5.2017 - 13.5.2017 - Mikulov

Místo konání: Volarik Hotels and Resorts Eliška
Pořadatel: Česká revmatologická společnost


XII. setkání českých a slovenských revmatologů, revmatologických sester a fyzioterapeutů

Juvenilní idiopatická artritida; Autoinflamatorní onemocnění; Vaskulitidy a autoimunitní onemocnění CNS; Syndromy amplifikace bolesti; Varia

11.5.2017 - 13.5.2017 - Mikulov

Místo konání: Hotel Zámeček, K Vápence 6, Mikulov
Webové stránky: www.revmadeti.cz


XII. Slapské symposium

8.6.2017 - 10.6.2017 - Vojenská zotavovna Měřín Slapy

Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou


4. mezinárodní sympozium intraartikulární léčby

5.10.2017 - 7.10.2017 - Praha

Webové stránky: www.isiat2017.com/


61. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů

Tráviaci trakt a reumatické choroby
Včasná diagnostika reumatických chorôb
Stillova choroba a teploty neznámej etiológie
Paraneoplastické syndrómy
Sekundárna osteoporóza
Dnavá artritída a metabolické
   Varia

5.10.2017 - 7.10.2017 - Bratislava

Místo konání: Hotel Hilton Double Tree


74. klinická konference RÚ 2017

20.10.2017 - Praha

Místo konání: Karolinum UK, Ovocný Trh, Praha 1
Webové stránky: www.congressprague.cz/kongresy/2kkru2017.html
Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Revmatologický ústav, Praha, Klinika revmatologie 1. LF UK


Zimní revmatologické dny 2018

Pozvánka

10.1.2018 - 12.1.2018 - Plzeň

Místo konání: Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31
Webové stránky: www.congressprague.cz/kongresy/zrd2018.html
Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP