Z historie ČRS

Česká (dříve Československá) revmatologická společnost byla založena 3. dubna 1969 a do jejích čela byl zvolen prof. MUDr. František Lenoch, DrSc. Po jeho smrti v roce 1970 byl zvolen předsedou doc. MUDr. Václav Rejholec, CSc., v roce 1990 prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., v roce 1993 prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc., od roku 2001 do roku 2009 stál v čele prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Od roku 2010 je ve funkci předsedy ČRS prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., který byl opětovně zvolen v roce 2013 pro další čtyřleté období. Od samého počátku své existence společnost organizuje odborná setkání s mezinárodní účastí, ať již to byl XII. světový revmatologický kongres (ILAR) v roce 1969 v Praze, Pražská revmatologická sympozia pod záštitou EULAR a v roce 2001 Výroční evropský revmatologický kongres EULAR, který zde přivítal více jak 8 tis. účastníků  z celého světa, jehož prezidentem byl prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc. Pravidelně se konají domácí akce jako např. Třeboňské revmatologické dny, Bohdanečské revmatologické dny, od roku 2003 nahrazeny Jáchymovskými revmatologickými dny, výroční revmatologické sjezdy , pořádané ve spolupráci se Slovenskou revmatologickou společností, Semináře mladých revmatologů. Česká revmatologická společnost byla spolupořadatelem EULAR postgraduálních kurzů, které se konaly v roce 1997 a 2004 v Praze. Významně se podílí i na akcích směřujících do jiných lékařských oborů jako je ortopedie, interna nebo rehabilitační lékařství – Revmatochirurgické dny, akce České internistické společnosti, Slapské symposiu a další.

Česká revmatologická společnost vydává svůj vlastní časopis „Česká revmatologie“ nakladatelské středisku České lékařské společnosti JEP a od roku 2013 v v Mladé Frontě a.s.  Vedoucím redaktorem byl až do roku 2013 prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. a od roku 2014 tuto funkci zastává MUDr. Marta Olejárová, CSc. Časopis vychází 4x do roka.