69. klinická konference RÚ

69. klinická konference RÚ

se uskuteční dne 24. dubna 2015 od 9.00 do 14.00 hod. v Konferenčním centru City, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4.

Program: GLUKOKORTIKOIDY V LÉČBĚ ZÁNĚTLIVÝCH REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Moderátoři: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.

Pořadateli akce jsou:
Česká revmatologická společnost ČLS JEP 
Revmatologický ústav, Praha
Revmatologická klinika 1. LF UK

Program ke stažení [PDF]

Informace o akci naeznete zde.