71. klinická konference RÚ PRAHA 2016

71. klinická konference RÚ PRAHA 2016

71. klinická konference RÚ PRAHA 2016 se uskuteční dne 8. dubna 2016 v Refektáři Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze. 

Akci pořádá Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK.

Více informací naleznete zde

Pozvánku naleznete ke stažení zde [PDF].