72. klinická konference RÚ PRAHA 2016 - Změna s platným konečným datem

72. klinická konference RÚ PRAHA 2016 - Změna s platným konečným datem

72. klinická konference RÚ Praha se uskuteční dne 21. října 2016 v Konferenčním centru City
v Praze, Na Strži 65/1702.

Akci pořádá:
Česká revmatologická společnost ČLS JEP
Revmatologický ústav, Praha
Revmatologická klinika 1. LF UK

Více informací naleznete zde