Akreditace

Akreditace

Informace MZ ČR k akreditacím, seznam akreditovaných pracovišť, jak lze získat akreditaci, co je nutné doložit k akreditaci.

Vzdělávací program oboru REVMATOLOGIE v PDF.

Dodatek k personálním požadavkům pro ambulantní akreditované pracoviště

Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci pracoviště profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech (celoživotní vzdělávání). Minimální pedagogické a výzkumné aktivity školitele - pasivní účast na nejméně 5 vzdělávacích akcích pořádaných ČRS ČLS JEP (jedna akce musí trvat nejméně jeden celý den), nejméně 2 přednášky (2 postery) s revmatologickou problematikou na vzdělávací akci pořádané ČRS ČLS JEP nebo 5 přednášek (5 posterů) s revmatologickou problematikou na vzdělávací akci pořádané ČLK nebo jinou odbornou společností.

Dodatek k materiálnímu a technickému vybavení pro lůžkové akreditované pracoviště

Minimální počet specializovaných revmatologických lůžek na akreditovaných pracovištích lůžkového typu se snižuje z 16 na 12.