Česká revmatologická společnost vyhlašuje
2 cestovní granty

Česká revmatologická společnost vyhlašuje<br>2 cestovní granty

Česká revmatologická společnost vyhlašuje 2 cestovní granty (1 lékař plná úhrada; 1 lékař „trainee“ plná úhrada) k účasti na kongresu
American College of Rheumatology (ACR) Annual Meeting, který se bude konat ve dnech 3. – 8. 11. 2017 v San Diegu.

Podmínky: zaslání žádosti a abstraktu výboru ČRS, potvrzení o předložení abstraktu od organizátora kongresu ACR.

ČRS hradí registrační poplatek; letenku; ubytování v hotelu do výše 260 USD/noc x5.

Přihlášky prosím zasílejte na adresu: schwarzova@revma.cz nejpozději do 30. 6. 2017.

- Aktualizace 31. 8. 2017 -

Předsednictvo výboru ČRS odsouhlasilo požadavek dvou zájemců, členů ČRS, o aktivní účast na ACR 2017 v San Diegu na náklady odborné společnosti:

Ing. Barbora Šumová (registrace kategorie Fellow-in Training – Non Member by August 16):

název sdělení: IL-37 Is Associated with Increased Atherogenesis in Patients with Rheumatoid Arthritis,Šumová B, Lennerová T, Andrés Cerezo L, et al.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA (registrace kategorie Non Member by August 16):

název sdělení: A Non-Medical Switch from Originator Infliximab to Biosimilar CT-P13 in 36 Patients with Ankylosing Spondylitis: 6- Months Clinical Outcomes from the Czech Biologic Registry ATTRA