EMEUNET (Emerging EULAR Network)

EMEUNET (Emerging EULAR Network)

EMEUNET je pracovní skupina mladých lékařů a výzkumných pracovníků v oboru revmatologie. Základním cílem skupiny je podpora vzdělávání, výzkumu a rozšíření spolupráce v rámci aktivit EULAR.