Informace k Plaquenilu

Informace k Plaquenilu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ředitelka SÚKLu, Mgr. Irena Storová, MHA, na základě jednání s Ministerstvem zdravotnictví, Českou společností anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), Českou společností intenzivní medicíny (ČSIM) a Společností infekčního lékařství ČLS JEP (SIL) mě požádala o předání informace revmatologům v rámci naší společnosti. Žádá nás o zvážení nepředepisování Plaquenilu tam, kde je to možné, případně převedení na jinou léčbu, pokud to bude možné s ohledem na zdravotní stav pacienta.

Jak je vám jistě známo, tato žádost vyplývá z předpokládaného nedostatku Plaquenilu, který má možná léčebný účinek na nemoc COVID-19.

Žádám vás tímto o pečlivé zvážení předpisů Plaquenilu. Připravili jsme odpověď Ing. Storové, kterou přikládám. Můžete jí použít jako vodítko při svém zvažování potřeby léčby Plaquenilem.

Při předpisu Plaquenilu pro rozléčené pacienty v off-label indikacích uvádějte na receptu tyto kódy diagnóz: 

  • Sjögrenův syndrom s extraglandulárními manifestacemi (M350)
  • Nediferencované nebo smíšené onemocnění pojiva (M358)
  • Překryvné syndromy mezi nemocemi pojiva (M351) 
  • Dermatomyositida (M33)

Materiály ke stažení

Děkuji

S pozdravem

Jiří Vencovský