Informace o možném použití přípravku REGN-COV2 pro léčbu pacientů s COVID-19

Týká se i některých nemocných s revmatickými chorobami

Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casirivimab, a imdevimab pro pacienty s COVID-19 jejichž dlouhodobá prognóza je vyhodnocena jako příznivá a jejichž klinický stav v souvislosti s onemocněním COVID-19 je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19 nebo léčebné podávání kyslíku za předpokladu, že doba trvání klinických příznaků nepřesahuje 7 dní a doba od zjištění pozitivity testu na SARS-CoV-2 nepřesahuje 3 dny a u pacienta existuje vysoké riziko zhoršení klinického stavu.

 Mezi indikace patří například i následující stavy:

Podrobnosti týkající se dalších indikací a podávání najdete v připojeném rozhodnutí ministerstva.