Informace o výpadku v zásobování přípravkem RoActemra

Výpadek se týká jak výpadku koncentrátu pro infuzní rozok, tak podkožních aplikačních forem.

 

Podrobnosti jsou v přiloženém dopise. 

Dopis