Informace pro pacienty vydané Evropskou ligou proti revmatismu týkající se infekce COVID-19

Současná epidemie onemocnění COVID-19 přirozeně vyvolává znepokojení a řadu otázek u nemocných s revmatickými chorobami, kterým jsou podávány léky potlačující imunitu, jako jsou biologická léčiva, inhibitory JAK, glukokortikoidy a konvenční antirevmatika modifikující průběh choroby (DMARDs), jako je např. metotrexát.

Léky tlumící imunitu zabraňují zhoršení vašeho revmatického onemocnění. Když užívání těchto léků přerušíte, tak může dojít k jeho vzplanutí. Zatím nemáme dostatek informací o možném účinku těchto léčiv na možnou infekci koronavirem, abychom mohli poskytnout jednoznačná doporučení. V současné době proto doporučujeme, pokud vám lékař z konkrétního důvodu neporadí jinak, abyste užívání svých léků nepřerušovali ani nesnižovali dávku.

Pokud máte přijít na rutinní kontrolu, je rozumné se zeptat svého praktického lékaře nebo revmatologa, zda je tato návštěva nezbytná a zda nemůže být odložena. Optimální je domluva po telefonu nebo e-mailu.

Pokud máte příznaky, jako je horečka nebo přetrvávající kašel, pravděpodobně budete muset být vyšetřeni na přítomnost koronaviru. Při těchto příznacích byste měli postupovat podle doporučení Ministerstva zdravotnictví či Státního zdravotního ústavu.

Pokud se prokáže onemocnění COVID-19, tak byste měli přerušit biologickou léčbu, což je postup stejný jako u jakékoli jiné aktivní infekce. Léčba může být obnovena po vyléčení infekce. Poraďte se pak, prosím, se svým lékařem nebo revmatologem. Podávání glukokortikoidů (např. Prednison, Medrol) nepřerušujte, ale i tuto léčbu konzultujte se svým lékařem nebo revmatologem.

Pokud se tak již nestalo, je rozumné provést nebo dokončit doporučená očkování. Především proti chřipce, ale také proti černému kašli a pneumokokům. Očkování není vhodné provádět, pokud jste pobývali v období posledních 4 týdnů v rizikové oblasti s výskytem koronaviru nebo jste byli v kontaktu s osobou, na kterou byla uvalena karanténa nebo která onemocněla nemocí COVID-19.

Z hlediska prevence jsou doporučovány obecné rady, které lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví či Státního zdravotního ústavu (informační leták např. na stránce http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/Letak_COVID_19_2.pdf)

Jednoduchá opatření pravděpodobně pomohou chránit vaše zdraví a zdraví vaší rodiny a přátel:

Dodržujte pokyny týkající se cestování, které omezte na naprosté minimum. Upraveno podle EULAR Guidance for patients COVID-19 outbreak (https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm)