Nejlepší publikace z ročníku časopisu Česká revmatologie 1-4/2018

Nejlepší publikace z ročníku časopisu Česká revmatologie 1-4/2018

Členové výboru ČRS ohodnotili nejlepší publikace z ročníku časopisu Česká revmatologie 1-4/2018:

  • Balajková V, et al. Význam vyšetření mozkomíšního moku u neuropsychiatrického systémového lupus erythematodes. č. 1/2018
  • Hrnčíř Zb., Pyoderma gangrenosum a nekrotizující arteritida u pozdně začínající revmatoidní artritidy č. 2/2018
  • Procházková L. Fertilita a revmatická onemocnění č. 2/2018
  • Řehák Z, et al. Možnosti diagnostiky revmatické polymyalgie a obrovskobuněčné arteritidy pomocí FDG PET a PET/CT zobrazení – 12leté zkušenosti jednoho diagnostického centra č. 3/2018
  • Filková M., Klinicky suspektní artralgie: současný pohled na preklinickou fázi revmatoidní artritidy č. 4/2018

Šéfredaktorka časopisu Česká revmatologie děkuje recenzetům prací, které byly publikovány v č. 1 - 4/2018:

MUDr. A. Pudlačovi, Ph.D., prim. MUDr. D. Suchému, Ph.D.,  prof. MUDr. L. Šenoltovi, Ph.D., prof. MUDr. P. Horákovi, Ph.D., prof. MUDr. Zb. Hrnčířovi, DrSc., Ing. et Mgr. B. Stibůrkové, Ph.D., prof. MUDr. P. Vavříkovi, CSc.