Souhrnná informace pro revmatology týkající se očkování vakcínami proti COVID-19

Souhrnná informace pro revmatology týkající se očkování vakcínami proti COVID-19 na podkladě volně upraveného doporučení Koleje amerických revmatologů (ACR) z 8. 2. 2021

 

Volně upraveno podle předběžného doporučení Koleje amerických revmatologů (ACR) z 8. 2. 2021 (https://www.rheumatology.org/Portals/0/Files/COVID-19-Vaccine-Clinical-Guidance-Rheumatic-Diseases-Summary.pdf)

Přílohy: Prioritizace očkování u nemocných s revmatickými chorobami a Časový vztah očkování k imunomodulační léčbě