Soutěž o nejlepší publikaci za rok 2016

Soutěž o nejlepší publikaci za rok 2016

Česká revmatologická společnost ČLS JEP vyhlašuje soutěž o

  • 1 nejlepší publikaci za rok 2016 v kategorii do 35 let
  • 1 nejlepší publikaci za rok 2016 v kategorii nad 35 let

Podmínky: členství v ČRS, publikace může být v daném roce zveřejněna on-line, ale musí mít konečné stránkování.

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven: do 31. 8. 2017

Zasílejte na adresu: schwarzova@revma.cz