Stanovisko České revmatologické společnosti ke třetí dávce očkování proti nemoci covid-19

Stanovisko České revmatologické společnosti ke třetí dávce očkování proti nemoci covid-19 u pacientů v imunosuprimovaném stavu z důvodů systémového autoimunitního onemocnění nebo podávané imunosupresivní léčby

Stanovisko ČRS ke třetí dávce očkování - 25. 8. 2021