Termín soutěže o nejlepší publikaci za rok 2012

Termín soutěže o nejlepší publikaci za rok 2012

Výbor České revmatologické společnosti prodlužuje termín soutěže o nejlepší publikaci za rok 2012.

Termín pro zaslání přihlášky včetně separátky publikované práce je stanoven na 31. 12. 2013 do sekretariátu ČRS, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2.

Nejlepší publikace bude oceněna finanční odměnou.