Výběrové řízení na rezidenční místa v Revmatologickém ústavu

Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 00 Praha 2 

vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb.
výběrové řízení  na  čtyři  rezidenční  místa  lékaře v oboru: Revmatologie

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně či poštou do 18. 9. 2020. K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

Hodnotící kritéria:

Způsob hodnocení uchazečů:

Kontakty pro případné dotazy:

Inzerát ke stažení