Vyhlášení voleb do orgánů ČRS ČLS JEP

Vyhlášení voleb do orgánů ČRS ČLS JEP

Výbor České revmatologické společnosti ČLS JEP v souladu se stanovami a volebním řádem vyhlašuje volby do orgánů a funkcí ČRS ČLS JEP.

Ve volbách, které proběhnou korespondenčně od 16. 10. 2013 do 16. 11. 2013 budou členové ČRS volit:

 • Členy výboru České revmatologické společnosti na období 2014-2017
 • Členy revizní komise České revmatologické společnosti na období 2014-2017

Od zveřejnění tohoto oznámení až do 13.9.2013 bude volební komise přijímat návrhy na kandidaturu do výboru ČRS a revizní komise.

Pro kandidáty do funkcí platí tato pravidla:

 • a. kandidovat ve volbách do orgánů a funkcí ČRS mohou jen řádní členové ČRS
 • b. kandidát může svou kandidaturu ohlásit sám nebo být navržen jiným řádným členem ČRS
 • c. kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit,
 • d. kandidovat lze zároveň do více orgánů ČRS (do výboru i revizní komise). (Pozn.: Kandidát případně zvolený do více orgánů se rozhodne, kterou funkci akceptuje a na kterou rezignuje)
 • e. kandiduje-li tatáž osoba do více orgánů ČRS, musí být jeho kandidatura ohlášena či navržena zvlášť do každého orgánu.

Kandidatura se ohlašuje či navrhuje volební komisi buďto e-mailem na adresu volební komise, která byla navržena a schválena stávajícím výborem ČRS a navržení členové s tím vyslovili souhlas (MUDr. H. Dejmková, MUDr. P. Kopsa, MUDr. S. Macháček, pí. J. Schwarzová, MUDr. J. Tomš): schwarzova@revma.cz

Předseda volební komise kandidáta a navrhovatele informuje o obdržení ohlášení či návrhu kandidatury a není-li doložen, vyžádá si písemný souhlas kandidáta.

Harmonogram voleb

 • termín registrace návrhů kandidátů - do 13.9.2013
 • termín dodání písemného souhlasu kandidátů -  do 15.10.2013
 • termín volební kampaně – od 5.9. 2013 do 15.10.2013
 • termín rozeslání volebních lístků členům OS poštou – od 16.10.2013
 • nejzazší termín odeslání (poštovní razítko) volebních lístků volební komise je do 16.11.2013
 • termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb - do 4.12. 2013