Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise České revmatologické společnosti ČLS JEP pro volební období 2022 - 2025

  1. listopadu 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     v průběhu tohoto roku jsme Vás informovali o termínu voleb do výboru a revizní komise ČRS na volební období  2022 – 2025. V říjnu 2021 jste měli možnost vybrat kandidáty ze seznamu členů ČRS a zaslat svůj návrh členům volební komise. (Volební komisi vybrali stávající členové výboru a revizní komise. Jsou to: MUDr. Jan Tomš, Ph.D., MUDr. Kateřina Jarošová, MUDr. Petr Kopsa, MUDr. Ludmila Krainová Moszkorzová, Ph.D.,  Jana Schwarzová).

Volební komise sestavila 2. 11. 2021 z došlých návrhů kandidátů hlasovací lístek, který předala do sekretariátu České lékařské společnosti JEP. Všichni navržení kandidáti vyslovili souhlas s kandidaturou.  Prostřednictvím systému pro elektronické volby  (ale i korespondenční volby, pro ty členy, kteří nemají emailovou adresu) se spustí  15. listopadu 2021 z emailové adresy: noreplay@greception.com. Současně budou zaslány i pokyny, jak postupovat při odeslání svého hlasovacího lístku. Volby jsou anonymní. Hlasovat může každý jen jednou z platné emailové adresy.

Termín návratky je stanoven do půlnoci 3. prosince  2021.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
předseda výboru ČRS ČLS JEP
a
MUDr. Jan Tomš, Ph.D.
předseda volební komise ČRS