Výzva členům ČRS

Aktualizace emailových adres členů ČRS

V Praze dne 22. března 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     současný výbor České revmatologické společnosti ČLS JEP, který zahájil svoji činnost v lednu 2018, připravuje na podzim 2021 volby nového výboru a revizní komise pro volební období 2022 - 2025.
     Vzhledem k tomu, že volby by měly být elektronické, prosíme o zaslání aktuální emailové adresy do sekretariátu ČRS na adresu schwarzova@revma.cz. Tento požadavek se netýká Vás, kteří dostáváte informace elektronickou cestou zasílané výborem ČRS v pořádku.

     Děkujeme za spolupráci.
     S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., v.r.
předseda ČRS ČLS JEP