XIV. seminář mladých revmatologů

XIV. seminář mladých revmatologů

Termín konání: 11.5.2017 - 13.5.2017

Místo konání: Volarik Hotels and Resorts Eliška, Mikulov

Témata: Osteoartróza – současné možnosti léčby; Osteoporóza – etiopatogeneze, vyšetření; Význam rehabilitace; Mimokloubní revmatizmus; Základní RTG a histopatologické nálezy; Perioperační příprava pacientů; Vaskulitidy formou kazuistik; Praktická ukázka: osteoporóza – interpretace, léčba; vyšetření pohybového aparátu; Biologika u systémových onemocnění pojiva; Akutní stavy v revmatologii

Pořadatel: Česká revmatologická společnost

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Sekretariát semináře:
Česká revmatologická společnost ČLS JEP
Subkatedra revmatologie IPVZ
Veronika Špinglová
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
spinglova@revma.cz