Zdravotní výkony v revmatologické ambulanci

Práce v revmatologické ambulanci zahrnuje nejen stránku klinickou - medicínskou, ale také část provozní, tedy organizační a technickou. Tato v sobě obnáší četná úskalí, a lékaři a ostatní zdravotníci na ní často nejsou dostatečně připraveni.
Jednou z takových oblastí je vykazování zdravotních výkonů pro zdravotní pojišťovny v rámci systému veřejného zdravotního pojištění, které na většině pracovišť provádí lékař. Z diskusí s kolegy na kongresech i setkáních v užším kruhu všichni dobře víme, že praxe a postupy jednotlivých pracovišť se v této oblasti často liší, a mnohdy i výrazně. Je to také oblast, která se poměrně často mění, a o změnách jsou provozovatelé často nedostatečně informováni. Následkem pak může být penalizace nebo nižší úhrada zdravotní pojišťovnou za provedenou péči.
Ve snaze o nápravu tohoto stavu jsme sepsali zdravotní výkony, které je možno v revmatologické ambulanci provádět a vykazovat, a připojili poznámky pro některé méně známé skutečnosti a doporučení pro některé sporné oblasti (tabulka 1 a 2). Příprava této práce byla projednána na schůzi výboru České revmatologické společnosti v Třeboni dne 18. ledna 2023 a prošla připomínkovým řízením členy výboru společnosti.
Nejedná se o oficiální názor Ministerstva zdravotnictví ČR, ani kterékoliv zdravotní pojišťovny, a už vůbec toto nezakládá jakoukoliv zákonnou povinnost. Záměrem je sjednotit praxi revmatologických pracovišť, seznámit revmatologickou obec se všemi možnostmi úhradové vyhlášky a další relevantní legislativy, a přispět tak dalším střípkem ke zlepšení neutěšené finanční situace revmatologických ambulancí.
Jakékoliv připomínky, výhrady či doplnění, je možné komunikovat přes sekretariát České revmatologické společnosti. Tento text a tabulky budou trvale zveřejněny na webových stránkách České revmatologické společnosti, a budou pravidelně aktualizovány při mimořádných změnách úhradové vyhlášky.

Za výbor ČRS ČLS JEP

MUDr. Tomáš Zitko a prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., předseda ČRS

Zdravotní výkony v revmatologické ambulanci