Časopis

Časopis uveřejňuje články týkající se především revmatologie, ale i společné problematiky s dalšími obory, jako jsou ortopedie, imunologie, kožní lékařství, endokrinologie, rehabilitace, farmakologie a vnitřní lékařství.

Originální práce jsou věnovány nejnovějšímu pokroku, kterého bylo dosaženo na českých pracovištích.

Přinášejí tak nutné informace o stavu medicíny v této oblasti, tj. o nejnovějších vyšetřovacích metodách, diagnostice chorob či nových způsobech léčby, které jsou u nás k dispozici.

Jsou uveřejňovány přehledné referáty významné svým doškolovacím charakterem, které shrnují celkový stav vybrané otázky včetně nejposlednějších údajů

Tyto přehledné články doplňují mezery ve velkých učebnicích, které buď nejsou k dispozici, nebo jsou zastaralé.

Důraz je kladen na publikace popisu případů, které většinou pro čtenáře nejpřístupnější formou přinášejí nejvíce ponaučení.

V časopisu jsou publikovány také zprávy o změnách v systému našeho zdravotnictví a problematika zdravotních pojišťoven.

Aktuální číslo

Redakční rada

Šéfredaktorka

MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Revmatologický ústav, Praha

Zástupce vedoucího redaktora

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha

Předseda redakční rady

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha

Redakční rada