Česká asociace zdravotníků v revmatologii

Česká asociace zdravotníků v revmatologii, z.s. sdružuje zdravotníky, kteří pracují nebo pomáhají v oblasti revmaticky nemocných pacientů. Jejich činností snižuje dopad revmatických a muskuloskeletálních onemocnění na jednotlivce a společnost a zlepšuje tak sociální postavení revmatických pacientů.

 • Činnost popsaná výše je naplňována na lokální, národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím:
 • podpory profesního rozvoje a vzdělávání zdravotníků v oboru revmatologie a oblastech souvisejících
 • podpory výzkumu a podílení se na vědecké činnosti
 • pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost
 • zlepšování kvality v oblastech edukace a vzdělání v revmatologii
 • podpory spolupráce s Českou revmatologickou společností a Evropskou ligou proti
  revmatismu
 • navazování spolupráce se vzdělávacími institucemi v ČR a zahraničí
 • navazování spolupráce a podpora aktivity pacientských organizací
 • řádné členství v Evropské lize proti revmatismu
 1. Aktuality
 2. Členství v CAZR a přihláška
 3. Stanovy
 4. Výroční zprávy CAZR
 5. Z historie CAZR