Česká asociace zdravotníků v revmatologii

Česká asociace zdravotníků v revmatologii, z.s. sdružuje zdravotníky, kteří pracují nebo pomáhají v oblasti revmaticky nemocných pacientů. Jejich činností snižuje dopad revmatických a muskuloskeletálních onemocnění na jednotlivce a společnost a zlepšuje tak sociální postavení revmatických pacientů.

  1. Aktuality
  2. Členství v CAZR a přihláška
  3. Stanovy
  4. Výroční zprávy CAZR
  5. Z historie CAZR