Členství v CAZR a přihláška

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18ti let a právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a účelem spolku a podá písemnou či elektronickou žádost o členství.

Členství ve spolku vzniká schválením písemné či elektronické přihlášky výborem spolku. Dokladem o členství ve spolku je potvrzení vydané výborem spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

Přihláška k členství v České asociaci zdravotníků v revmatologii, z.s. [PDF]