Grant na výzkum

EULAR každoročně financuje jeden výzkumný projekt zdravotníků nelékařských profesí v oblasti revmatických a muskuloskeletálních onemocnění, který je v souladu s posláním a cíli Evropské ligy proti revmatismu. Projekt je financován až do výše 30 000 EUR.

Účastníci výzkumného grantu musí předložit v polovině trvání projektu zprávu o pokroku v projektu pro vědeckou podskupinu zdravotníků nelékařských profesí v EULAR.

Po dokončení projektu musí příjemci podat zprávu výkonnému výboru EULAR o dosažených výsledcích. Dále se očekáváže příjemci představí svůj projekt v informačním bulletinu EULAR HP a mohou být vyzváni, aby své závěry představili na výročním kongresu EULAR.