Kontakt

ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
ČLS JEP
Na Slupi 4, 128 50
Praha 2
tel.: 234075244, fax: 224914451