Global Conference on Myositis, Praha 2022

GCOM (Global Conference on Myositis) je světový sjezd odborníků zabývajících se zánětlivými 
myopatiemi. GCOM 2022 je v pořadí již čtvrtá konference (Stockholm 2015, Potomac 2017, Berlín 2019). Bude uspořádána jako hybridní, to znamená, že je možná jak osobní účast, tak vzdálené připojení do prostřední konference. 

Abstrakta je možné podávat do 15. února 2022. Termín prodloužen do 22. února 2022. 

Podrobnosti je možné nalézt na https://www.congressprague.cz/kongresy/myositis2022.html

Program