XIV. SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTSKÝCH REVMATOLOGŮ, REVMATOLOGICKÝCH SESTER A FYZIOTERAPEUTŮ

28. – 30. dubna 2022
HOTEL ZÁMEČEK MIKULOV
K Vápence 1209, Mikulov

PROGRAM SETKÁNÍ
HLAVNÍ TÉMATA
Juvenilní idiopatická artritida
Postižení plic u dětských revmatických onemocnění
Postižení gastrointestinálního traktu u dětských
revmatických onemocnění
Infekce COVID 19
Onemocnění páteře u dětí včetně rehabilitace
Varia


Registrujte se prosím k aktivní účasti do 31. 1. 2022,
k pasivní účasti do 31. 3. 2022 na adrese: revmadeti.cz
Registrační poplatek pro lékaře
je 1 200 Kč při úhradě do 31. 3. 2022,
poplatek na místě je 1 500 Kč.
Registrační poplatek pro zdravotní sestry
a fyzioterapeuty je 600 Kč.
Termín pro zaslání abstrakt (formát Word)
v délce 1 800 znaků včetně mezer do 31. 3. 2022.
Abstrakt prosím zašlete na adresu:
grifart@grifart.cz.

18.30 – 12.30 hod. Odborný program
13.30 – 17.00 hod. Odborný program
29. 4. 2022 pátek
18.30 – 12.30 hod. Odborný program
12.30 h od. Závěr setkání
30. 4. 2022 sobota

Organizační agentura:
Grifart, spol. s r.o.
Haasova 37a, 616 00 Brno
telefon: 541 213 494
Sekce sester a fyzioterapeutů

1. oznámení