Složení výboru ČRS ČLS JEP, volební období 2022 - 2025

Předseda ČRS ČLS JEP

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Revmatologický ústav
Na Slupi 4/450, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Tel.: 234 075 232
E-mail: senolt@revma.cz 

Místopředseda ČRS ČLS JEP

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav
Na Slupi 4/450, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Tel.: 234075340
E-mail: vencovsky@revma.cz

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní nefrologická, revmatologická a endokrinologická klinika
FN a LF UP
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: 588443374
E-mail:pavel.horak@fnol.cz

Pokladník

doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
e-mail: tomcik@revma.cz

Členové výboru

MUDr. Ladislav Bortlík
prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
MUDr. Eva Dokoupilová
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
vedoucí redaktorka  časopisu Česká revmatologie
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
MUDr. Stanislav Macháček
MUDr. Heřman Mann
Bc. Hana Šmucrová
MUDr. Dana Tegzová
MUDr. Tomáš Zitko

Čestný člen výboru

prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

Předsedkyně revizní komise ČRS ČLS JEP

MUDr. Šárka Forejtová
Revmatologický ústav
Na Slupi 4, 128 00 Praha 2 - Nové Město
forejtova@revma.cz

Členové revizní komise 

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.
MUDr. Marie Sedláčková

Sekretářka:
Natálie Kvítková
kvitkovan@revma.cz