Složení výboru ČRS ČLS JEP

Předseda

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
Tel.: 234 075 340
E-mail: vencovsky@revma.cz 

Místopředseda

prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D.
III. interní klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 853 374
E-mail: Pavel.Horak@fnol.cz 

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologický ústav Na Slupi 4,
128 50 Praha 2
Tel.: 234 075 244
E-mail: pavelka@revma.cz 

Pokladník

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
e-mail: senolt@revma.cz 

Členové výboru

MUDr. Ladislav Bortlík
prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
vedoucí redaktorka  časopisu Česká revmatologie
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.
MUDr. Stanislav Macháček
MUDr. Heřman Mann
Bc. Hana Šmucrová
MUDr. Dana Tegzová

Čestný člen výboru

prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

Členové revizní komise

MUDr. Šárka Forejtová
MUDr. Marie Sedláčková
doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Sekretářka výboru

Jana Schwarzová
Tel.: 234 075 244
E-mail: schwarzova@revma.cz