Stálý výbor EULAR zdravotníků v revmatologii

Stálý výbor zdravotníků nelékařských profesí v revmatologii byl zřízen v roce 1989 jako evropská platforma pro spolupráci a sdílení informací mezi různými zdravotníky pracujícími v revmatologii. Hlavníúkolem stálého výboru zdravotníků nelékařských profesí v EULAR je podpora multidisciplinární spolupráce při léčbě revmatických a muskuloskeletálních onemocnění v Evropě.

Členy tohoto výboru jsou:

Podrobnější informace o činnosti zravotníků nelékařských profesí v revmatologii naleznete na následujícím odkazu: https://www.eular.org/health_professionals.cfm