Stanovy společnosti

Kompletní Stanovy ČLS JEP, Jednací a Volební řád ze dne 28. 1. 2015 [PDF]