Studijní skupiny

Studijní skupiny zdravotníků nelékařskách profesí v EULAR jsou ustanovené sítě odborníků, vybudované v příslušných oborech. Aktivně se podílejí na výzkumu a léčbě revmatických a muskuloskeletálních onemocnění.

Jedná se o tyto kontrétní skupiny:

Podrobnější informace o studijních skupinách v rámci zdravotníků nelékařských profesí v EULAR naleznete na tomto odkazu: https://www.eular.org/health_professionals_study_groups.cfm