Složení výboru ČRS ČLS JEP

předseda:

 • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
  Revmatologický ústav
  Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
  Tel.: 234 075 340
  E-mail: vencovsky@revma.cz

místopředseda:

 • prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D.
  III. interní klinika FN a LF UP
  I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
  Tel.: 585 853 374
  E-mail: Pavel.Horak@fnol.cz

vědecký sekretář:

 • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
  Revmatologický ústav Na Slupi 4,
  128 50 Praha 2
  Tel.: 234 075 244
  E-mail: pavelka@revma.cz

pokladník:

členové výboru:

 • MUDr. Ladislav Bortlík
 • prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
 • MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • MUDr. Marta Olejárová, CSc.
  vedoucí redaktorka  časopisu Česká revmatologie
 • MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.
 • MUDr. Stanislav Macháček
 • MUDr. Heřman Mann
 • Bc. Hana Šmucrová
 • MUDr. Dana Tegzová

čestný člen výboru:

 • prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

předseda revizní komise:

 • doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

členové revizní komise:

 • MUDr. Šárka Forejtová
 • MUDr. Marie Sedláčková
 • doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

sekretářka výboru: