Informace o EULAR ultrazvukovém kurzu v Římě

MUSCULOSKELETAL
ULTRASOUND
in RHEUMATOLOGY
- BASIC COURSE

Řím, 7. - 9. října 2021

Program