Z historie ČRS

Česká (dříve Československá) revmatologická společnost byla založena 3. dubna 1969 a do jejího čela byl zvolen prof. MUDr. František Lenoch, DrSc. Po jeho smrti v roce 1971 byl zvolen předsedou doc. MUDr. V. Rejholec, CSc., v roce 1990 prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., v roce 1993 prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc., od roku 2001 do roku 2009 stál v čele prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Od r. 2010 je ve funkci předsedy ČRS prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., který byl opakovaně zvolen v roce 2013 a 2017.  

Od samého počátku své existence společnost organizuje odborná setkání s mezinárodní účastí, ať již to byl XII. světový revmatologický kongres (ILAR) v roce 1969 v Praze, v roce 1973 První pražské revmatologické sympozium pod záštitou EULAR v Karolinu a v roce 2001 Výroční evropský revmatologický kongres (EULAR), který zde přivítal více jak 8 tis. účastníků z celého světa, jehož prezidentem byl prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc.

Pravidelně se konají domácí akce jako např. Třeboňské revmatologické dny od roku 1974, Bohdanečské revmatologické dny, které se z kapacitních důvodů přemístily v roce 2003 do  lázní Jáchymov. Vytvořila se tradice Jáchymovských revmatologických dní, která trvala až do roku 2015. Na tuto éru navazují nové ročníky Zimních revmatologických dní, které se poprvé konaly v roce 2018 v Plzni. Od roku 1956 se konají každým rokem revmatologické sjezdy dříve Československé revmatologické společnosti, v různých městech republiky. Po rozdělení Československa v roce 1993, organizují střídavě tyto sjezdy Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Slovenská revmatologická společnost SLS. Česká revmatologická společnost byla spolupořadatelem EULAR postgraduálních kurzů, které se konaly v roce 1997 a 2004 v Praze. Významně se podílí i na akcích směřujících do jiných lékařských oborů jako je ortopedie, interní nebo rehabilitační lékařství -Revmatochirurgické dny, Internistické dny, Slapské symposium a další.

Česká revmatologická společnost vydává od ledna 1994 svůj vlastní časopis „Česká revmatologie“ v nakladatelském středisku České lékařské společnosti JEP a od roku 2013 v Mladé Frontě a.s. Předchůdcem časopisu byl Fysiatrický a revmatologický věstník s 71 svazky, které vycházely v průběhu 73 let. Vedoucím redaktorem České revmatologie byl do roku 2013 prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. a od roku 2014 tuto funkci zastává MUDr. Marta Olejárová, CSc. Časopis vychází 4x do roka.