Členství v ČRS

 1. Řádným členem ČRS se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, student vysoké školy, který se připravuje na výše jmenované profese, jestliže souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.
 2. Řádné členství v ČRS vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem OS po zaplacení základního členského příspěvku a dalšího členského příspěvku určeného příslušné organizační složce (ČLS JEP).
 3. Řádné členství v ČRS zaniká:
  • úmrtím člena
  • vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručené tohoto prohlášení
  • zánikem organizační složky nemá nástupce, v jejímž rámci řádný člen vykonává činnost, pokud není zároveň evidován v jiné organizační složce,
  • zrušením, zejména pro neplnění členských povinností, neuhrazením členského příspěvku 2 roky za sebou (zrušení provede odborná společnost na základě upozornění členskou evidencí ČLS JEP)