Informace o přednostním očkování

Platnost kódu pro registraci k očkování je u osob s chronickým onemocněním prodloužena do 15. června

Česká revmatologická společnost jednala s Ministerstvem zdravotnictví o možné prioritizaci některých nemocných s revmatickými chorobami. Na základě těchto jednání byla tabulka onemocnění, která mají přednostní očkování, doplněna o skupinu „pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků“ v rámci skupiny „léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance).“ Tato skupina byla od počátku zahájení očkovací kampaně zařazena mezi prioritní skupiny chronických pacientů jako skupina 2, s nižším rizikovým skóre a mohla být od dubna přednostně očkována. Původní platnost kódu do 15. 5. 2021 byla prodloužena o měsíc do 15. 6. 2021. Podrobnosti o registraci lze nalézt na: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/