Pomoc Ukrajině

ČRS ČLS JEP podpořila situaci na Ukrajině

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
stejně jako naprostá většina občanů naší země jsme otřeseni barbarským porušením mezinárodního práva a brutálním napadením Ukrajinské republiky ruskou armádou s podporou vlády Běloruska, a to vše na přímý rozkaz a odpovědnost Vladimíra Putina. Toto jednání považujeme za hluboce nepřátelský akt ohrožující i naši svobodnou existenci. Jako občané, lékaři a zdravotníci s pohnutím sledujeme obrovskou humanitární katastrofu, kterou tato agrese vyvolala a která nemá v poválečné historii Evropy obdoby. 

Současně s obdivem sledujeme hrdinný boj lidu Ukrajiny a statečné postoje jejího prezidenta i dalších představitelů této země, které jsou příkladem odporu a boje se zlem všem svobodným zemím světa. Chceme vyjádřit jednoznačnou podporu ukrajinským přátelům a podpořit jejich spravedlivý boj vedený za nezávislost a svobodu nejen Ukrajiny. 

Výbor ČRS proto považuje za nezbytné vyjádřit svou podporu alespoň symbolickou částkou ve výši 100.000 Kč poskytnutou cestou ambasády Ukrajinské republiky na obranu jejich vlasti. 

Činíme tak jménem všech členů České revmatologické společnosti. Individuální či skupinová angažovanost našich členů je samozřejmě vítaná a budeme rádi, pokud nás o ní budete informovat

Za výbor ČRS 

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 
předseda České revmatologické společnosti 

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 
vědecký sekretář České revmatologické společnosti