Pozvánka na Kreditovaný kurz ČLK Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Třebaže nejde o typické revmatologické onemocnění, přesto se revmatolog s tímto pacientem může setkat.

Připravený interaktivní video kurz velmi komplexně pojímá problematiku definice, diagnostiky a léčby  eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou. Bohatá symptomatologie a spektrum potenciálně postižených orgánů činí diferenciální diagnostiku EGPA náročnou, často vyžadující mezioborovou spolupráci. Informační hodnota přinášená kurzem je vysoká, data jsou aktuální a provedení výborně plní svoji edukační úlohu. Více na www.prolekare.cz/vaskulitidy

Odkaz: https://www.prolekare.cz/vaskulitidy