Výsledek soutěže o nejlepší publikaci ČRS za rok 2022

Výbor České revmatologické společnosti ČLS JEP vyhodnotil nejlepší publikace ČRS za rok 2022.

V kategorii do 35 let byl oceněn soubor prací:

„Humoral and cellular immune responses to mRNA COVID-19 vaccines in patients with axial spondyloarthritis treated with adalimumab or secukinumab.“, autorů:  Smetanova J, Strizova Z, Sediva A, Milota T, Horvath R.

Lancet Rheumatology 2021 Published online December 21, 2021 E163-E166, MARCH 2022.

„Immunogenicity and safety of the booster BNT162b2 vaccine in patients with axial spondyloarthritis treated with biological disease – modifying drugs.“, autorů: Smetanova J, Milota T, Rataj M, Hurnakova J, Zelena H, Sediva A, Horvath R.

Front Immunol 13:1010808.

„SARS-CoV-2-specific humoral and cellular immune responses to BNT162b2 vaccine in Fibrodysplasia ossificans progressiva patients.“, autorů: Smetanova J, Milota T, Rataj M, Hurnakova J, Zelena H, Horvath R.

Front Immunol 13:1017232.

 

V kategorii nad 35 let byla oceněna práce:

"The beneficial effect of csDMARDs co‑medication on drug persistence of first‑line TNF inhibitor in rheumatoid arthritis patients: data from Czech ATTRA registry.", autorů: Skácelová M, Nekvindová L, Mann H, Závada J, Křístková Z, Vencovský J, Pavelka K, Horák P, ATTRA Registry.

Rheumatol Int. 2022 May;42(5):803-814.