Časopis

Časopis uveřejňuje články týkající se především revmatologie, ale i společné problematiky s dalšími obory, jako jsou ortopedie, imunologie, kožní lékařství, endokrinologie, rehabilitace, farmakologie a vnitřní lékařství.

Originální práce jsou věnovány nejnovějšímu pokroku, kterého bylo dosaženo na českých pracovištích.

Přinášejí tak nutné informace o stavu medicíny v této oblasti, tj. o nejnovějších vyšetřovacích metodách, diagnostice chorob či nových způsobech léčby, které jsou u nás k dispozici.

Jsou uveřejňovány přehledné referáty významné svým doškolovacím charakterem, které shrnují celkový stav vybrané otázky včetně nejposlednějších údajů

Tyto přehledné články doplňují mezery ve velkých učebnicích, které buď nejsou k dispozici, nebo jsou zastaralé.

Důraz je kladen na publikace popisu případů, které většinou pro čtenáře nejpřístupnější formou přinášejí nejvíce ponaučení.

V časopisu jsou publikovány také zprávy o změnách v systému našeho zdravotnictví a problematika zdravotních pojišťoven.

Redakční rada

Šéfredaktorka

 • MUDr. Marta Olejárová, CSc.
  Revmatologický ústav, Praha

Zástupce vedoucího redaktora

 • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
  Revmatologický ústav, Praha
 • Předseda redakční rady
 • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
  Revmatologický ústav, Praha

Redakční rada

 • doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
  Revmatologický ústav, Praha
 • prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
  Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
  Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
 • prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.
  II. interní gastroenterologické klinika FN a LF UK v Hradci Králové
 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  III. interní NRE klinika FN a LF UP, Olomouc
 • doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
  II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 • prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.
  Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
  Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
 • prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
  Klinické centrum ISCARE I.V.F. a.s., Praha
 • doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D.
  1. interní klinika LF UPJŚ, Košice
 • MUDr. Heřman Mann
  Revmatologický ústav, Praha
 • doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
  FN u sv. Anny v Brně a LF Masarykovy Univerzity, Brno
 • prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
  Revmatologický ústav, Praha
 • prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
  Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 • prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
  Revmatologický ústav, Praha
 • prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
  Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
 • prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
  Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha
 • prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.
  I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
 • prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole, Praha
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
 • MUDr. Martin Žlnay, Ph.D.
  Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany