64. sjezd českých a slovenských revmatologů 2021

ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ POŘADATELE A ORGANIZÁTORA

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení registrovaní účastníci, partneři a vystavovatelé,

V důsledku rozhodnutí vlády SR o zařazení ČR na seznam rizikových zemí v souvislosti s Covid-19, s účinností od 18. září 2020 a v návaznosti na aktuální vývoj šíření infekce v České republice, rozhodli pořadatel a organizátor 64. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů s platností od 16. září 2020 následovně: 1. Původně plánovaný termín konání 64. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů 1. – 3. října 2020 se ruší (aktuální informace na www.congressprague.cz/crs2020). 2. Současně oznamujeme, že 64. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů se bude konat v novém náhradním termínu 23. - 25. září 2021 na stejném místě v Clarion Congress Hotel Olomouc za stejných podmínek. (aktuální informace na www.congressprague.cz/crs2021). 3. V nejbližších dnech, nejpozději však do 21. září 2020, oslovíme individuálně, elektronickou poštou, všechny doposud registrované účastníky, pozvané hosty a všechny k účasti přihlášené firmy, abychom vypořádali náležitosti všech platných registrací a platných objednávek na původní zrušený termín podle Vašeho rozhodnutí: - převést a potvrdit Vaši platnou registraci, včetně uhrazeného registračního poplatku a dalších služeb na nový náhradní termín 23. - 25. září 2021 nebo podle Vašeho rozhodnutí a podle platných obchodních a stornovacích podmínek platnou registraci a související objednávky zrušit, včetně vypořádání zaplaceného registračního poplatku, případně hotelového ubytování. - převést a potvrdit přihlášeným firmám platnou objednávku za stejných podmínek a pravidel na nový náhradní termín 23. - 25. září 2021 nebo podle Vašeho rozhodnutí platnou objednávku zrušit. Děkujeme za Vaše pochopení. Ubezpečujeme Vás, že si velmi vážíme Vaší podpory a zájmu o účast na našem sjezdu.

S úctou,

Za pořadatele:

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS a prezident sjezdu

Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc
Webové stránky: www.congressprague.cz/kongresy/crs2020.html