Podpora mladé generace

 • Cestovní granty
 • Semináře a organizace
 • Výměnné pobyty a stipendia

Cestovní granty

Semináře a organizace

 • Seminář mladých revmatologů
  Semináře jsou pořádány ve spolupráci s Českou revmatologickou společností ČLS JEP a Revmatologickým ústavem jednou za dva roky. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání. Kromě vyzvaných přednášek na aktuální téma jsou prezentovány kasuistiky a výsledky vlastní klinické a výzkumné činnosti.
 • MYRACE (Meeting of Young Rheumatologists ACross Europe)
  Pravidelné roční meetingy mladých revmatologů a imunologů zabývajících se laboratorním a klinickým výzkumem. Každý účastník má možnost prezentovat vlastní vědecké výsledky. Akce se konají v okolí Vídně.
  Bližší informace o termínu akce a podmínkách účasti možno získat na seno@revma.cz

 • EMEUNET (Emerging EULAR Network)
  EMEUNET je pracovní skupina mladých lékařů a výzkumných pracovníků v oboru revmatologie. Základním cílem skupiny je podpora vzdělávání, výzkumu a rozšíření spolupráce v rámci aktivit EULAR.

 • Marie Curie Fellows Association

Výměnné pobyty a stipendia

 • Edukační kurzy, akce a stipendia vyhlášená společností EULAR
  Cestovní granty na kongres EULAR. Stipendia pro revmatology mladší 40 let na 3-6 měsíční zahraniční pobyt na renomovaných evropských akademických pracovištích.

 • ARTICULUM Fellowship
  „ARTICULUM Fellowship“ je edukační iniciativa neziskové organizace s finanční podporou firmy Pfizer. Articulum umožňuje mladým lékařům revmatologům nebo ortopedům stipendijní pobyt na excelentních evropských pracovištích až po dobu 9 měsíců.