Studijní skupiny

Studijní skupiny zdravotníků nelékařskách profesí v EULAR jsou ustanovené sítě odborníků, vybudované v příslušných oborech. Aktivně se podílejí na výzkumu a léčbě revmatických a muskuloskeletálních onemocnění.

Jedná se o tyto kontrétní skupiny:

  • Výzkumná a strategická skupina EULAR pro sestry - EULAR Nurse Research and Strategy Group (REST)
  • Studijní skupina EULAR pro fyzickou aktivitu a cvičení - EULAR Physical Activity and Exercise therapy Study Group
  • Studijní skupina nohy a kotníku EULAR - EULAR Foot and Ankle Study Group
  • Studiní skupina EULAR o vzdělávání pacientů - EULAR Study Group on Patient Education (STOPE)

Podrobnější informace o studijních skupinách v rámci zdravotníků nelékařských profesí v EULAR naleznete na tomto odkazu: https://www.eular.org/health_professionals_study_groups.cfm