Výroční evropský kongres EULAR

Od svého uvedení v roce 2000 se každoroční výroční evropský kongres revmatologie stal primární platformou pro výměnu vědeckých a klinických informací v Evropě. Je také uznávaným fórem pro interakci lékařů, vědců, lidí s artritidou / revmatismem, zdravotníků nelékařských profesí a zástupců farmaceutického průmyslu po celém světě. Kongres EULAR se obvykle koná červnu v jednom z velkých evropských měst.

Každoročně EULAR uděluje řadu cestovních stipendií pro prvního/prezentujícího autora abstraktu zdravotníků nelékařských profesí, kterému byl akceptován abstrakt k ústní či posterové prezentaci.

Cestovní stipendium umožňuje účast na EULAR výročním kongresu a zahrnuje:

Cestovní stipendium mohou využít všichni zdravotníci nelékařských profesí. Pro využití tohoto stipendia nehraje roli věžadatele.

Peněžní částka je vyplacena přímo na kongresu, oprávněné osobě. V žádném případě nejsou akceptovány peněžní zálohy předem.

Žádost o cestovní stipendium lze podat prostřednictvím elektronického aplikačního systému.